Ảo Thuật Cực Đỉnh và
Hiện Thân của DYNAMO ...kinh thật...giữ thăng bằng cực đỉnh
http://www.haivl.com/photo/3773247