Thien dia quyet tiếp tục khai mở máy chủ mới Tung Sơn với hàng loạt sự kiện hấp dẫn và náo nhiệt tại các máy chủ này. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng cao của các game thủ.Sự kiện Giang Hồ Dậy Sóng

Từ 23/05 đến 26/05/2013

Nhân đôi kinh nghiệm

Thời gian: Từ 11h đến 13h và từ 18h đến 20h từ ngày
23/05/2013 đến ngày 26/05/2013.

Đối tượng: Nhân sĩ Thiên Đại Quyết tại máy chủ Hoa Sơn,Thái
SơnNội dung: Nhân đôi kinh nghiệm khi đánh quái cho tất cả nhân
sĩ trong thời gian diễn ra hoạt động.

Quà tân thủ

Nội dung: Từ 0h ngày 24/05/2013 trở đi (vĩnh viễn), các nhân
vật được tạo sau ngày 25/5/2013 khi lên cấp 10 sẽ được nhận 10000 kim phiếu.

Đối tượng: tất cả các nhân sĩ tại các máy chủ

Tiêu phí nhận quà

Thời gian: Từ 11h ngày 23/05/2013 đến hết ngày 26/05/2013

Khi nhân sĩ sử dụng đủ 500 KNB sẽ được nhận 3 viên
Thiên Địa Linh Châu (dùng để tham gia “Lật Bài May Mắn”, ”Vòng Quay Thiên Địa”,
đổi kinh nghiệm...)

Đối tượng: Nhân sĩ Thiên Đại Quyết tại máy chủ Hoa Sơn, Thái
Sơn

Lưu ý:

Nhân sĩ phải sử dụng đủ 500 KNB trong 1 lần, sử dụng
không đủ thì không được tích lũy (không thể sử dụng 100 + 200 + 200 = 500 KNB).

Nếu số tiền vượt quá 500 KNB thì số tiền dư vẫn không được cộng dồn (sử dụng
800 KNB thì chỉ nhận được 1 phần thưởng, số 300 KNB dư ra không được cộng dồn
vào lần sau, sử dụng 1000 thì được 2 phần thưởng).

Thương nhân thần bí

Thời gian: Từ 11h ngày 23/05/2013 đến hết ngày 26/05/2013

Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thương Nhân Thần
Bí sẽ bán các món hàng đặc biệt được bày bán trong tiệm KNB. - Game dien thoai Thiên địa quyết

Đối tượng: Nhân sĩ Thiên Đại Quyết tại máy chủ Hoa Sơn, Thái
Sơn

Mua hàng tặng hàng

Thời gian: Từ 11h ngày 23/05/2013 đến hết ngày 26/05/2013

Nội dung: Trong thời gian diễn ra sự kiện, khi nhân sĩ mua
các vật phẩm trong cash shop theo danh sách dưới đây, sẽ nhận được phần quà
tương ứng.

Đối tượng: nhân sĩ Thiên Đại Quyết tại máy chủ Hoa Sơn, Thái
Sơn

Lưu ý: Nhân sĩ phải mua đủ số lượng vật phẩm trong một lần
giao dịch thì mới nhận được phần thưởng tương ứng.

Link tai thien dia quyet